登浴翠山留題

扈蹕鴉頭浦,
停舟水上岩。
鯨波天上下,
鰲背海東南。
蓬島連僧塔,
瀛州正客帆。
行年六十六,
幾度訪伽藍。

 

Đăng Dục Thuý sơn lưu đề

Hỗ tất Nha Đầu phố,
Đình chu thuỷ thượng nham.
Kình ba thiên thượng hạ,
Ngao bối hải đông nam.
Bồng Đảo liên tăng tháp,
Doanh Châu chính khách phàm.
Hành niên lục thập lục,
Kỷ độ phỏng già lam.

 

Dịch nghĩa

Theo hầu vua qua bến Nha Đầu,
Đậu thuyền cạnh núi đá trên nước.
Nhìn sóng lớn trên dưới đều là trời,
Lên núi cao đông nam đều là biển.
Nơi Bồng Đào tháp chùa liên tiếp nhau,
Chốn Doanh Châu buồm khách kéo thẳng.
Tuổi mới sáu mươi sáu,
Đã mấy lần thăm hỏi cảnh Phật.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Bến Nha theo cạnh xe vua
Dừng thuyền bến nước, lên chùa đầu non
Sóng kình cao thấp đổ lên
Đông, Nam mặt bể nổi cồn ngao ngư
Non Bồng liền với phòng sư
Cánh buồm thuyền khách lững lờ Doanh Châu
Sáu tuần lẻ sáu xuân thâu
Già lam dạo gót trước sau bốn lần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ghé lại Nha Đầu bến
Thuyền neo vách đá cao
Dưới trên trời rộng khắp
Nam bắc biển dâng trào
Bồng Đảo liền tháp đứng
Doanh Châu nượp thuyền vào
Đã hơn sáu chục tuổi
Chùa chẳng viếng là bao

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hầu vua qua bến theo Nha Đầu,
Cạnh núi đậu thuyền đá nước sâu.
Trên dưới là trời nhìn sóng lớn,
Đông nam đều biển lên non cao.
Tháp chùa Bồng Đảo tiếp liên nối,
Buồm khách Doanh Châu kéo thẳng vào.
Ta tuổi mới nay sáu mươi sáu,
Hỏi thăm cảnh Phật bao lần mầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Theo hầu ngự qua nha đầu phố
Sóng quanh thuyền thuyền đỗ bên non
Trời mây trên dưới chập chờn
Đông nam biển nổi xanh rờn lưng ngao
Bóng tăng tháp treo cao Bồng Đảo
Buồm lãng du lướt nẻo Doanh Châu
Năm nay sáu sáu tuổi đầu
Thú vui non nước đã hầu bốn phen.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hầu vua qua bến Nha Đầu,
Đậu thuyền cạnh núi nước sâu đá gành.
Dưới trên sóng lớn trời xanh,
Đông nam biển nỗi lên thành lưng ngao.
Tháp chùa Bồng Đảo nối vào,
Doanh Châu buồm khách kéo cao thẳng vào.
Sáu mươi sáu tuổi ta sao?
Hỏi xem cảnh Phật viếng bao nhiêu lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời