秋晚

夜風未斷曉風來,
木葉蕭蕭下小齋。
獨有黃花吹不老,
東籬爛熳照浮杯。

 

Thu vãn

Dạ phong vị đoạn hiểu phong lai,
Mộc diệp tiêu tiêu hạ tiểu trai.
Độc hữu hoàng hoa xuy bất lão,
Đông ly lạn mạn chiếu phù bôi.

 

Dịch nghĩa

Gió đêm chưa dứt gió sớm đà đến,
Lá cây ào ào rơi xuống thư phòng học nhỏ
Có một mình hoa vàng bị gió thổi nhưng chẳng úa tàn,
Ở hàng rào phía đông đang hiện rực rỡ lên chén rựơu tràn đầy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chưa ngớt gió đêm, lại gió mai,
Lao xao lá rụng xuống thư trai.
Hoa vàng vẫn nở không tàn héo,
Rực rỡ bóng soi chén rượu đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Gió đêm chưa dứt, gió sáng lồng,
Lá rơi hiu hắt xuống thư phòng.
Hoa vàng chưa úa dù gió thổi,
Bóng soi chén rượu phía rào đông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió tối chưa dừng lại gió mai
Lá rơi xao xác ngập phòng trai
Rào đông hoa cúc không tàn úa
Soi bóng vàng lên chén rượu đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chưa dứt gió đêm gió sớm qua,
Lá cây ào ạt xuống phòng trai.
Hoa vàng lay gió không tàn úa,
Rực rỡ rào đông chén rựơu đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời