漫興

一江風物入新年,
倚棹東風思渺然。
擬約武陵漁父去,
桃花流水好春天。

 

Mạn hứng

Nhất giang phong vật nhập tân niên,
Ỷ trạo đông phong tứ diếu nhiên.
Nghị ước Vũ Lăng ngư phủ khứ,
Đào hoa lưu thuỷ hảo xuân thiên.

 

Dịch nghĩa

Phong cảnh và muôn vật suốt một dãy sông đều đã vào cảnh năm mới,
Tựa mái chèo trước làn gió đông, ý nghĩ man mác.
Định hẹn ước với bác làng chài đất Vũ Lăng,
Đi đến chỗ hoa đào nước chảy, trời xuân đẹp đẽ kia.


Nguồn: Lại Văn Hùng, “Lược khảo thơ văn Phạm Quý Thích”, Tạp chí Hán Nôm, số 3(89), 2008

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tân niên quang cảnh đẫm đầy sông,
Man mác, ôm chèo đón gió đông;
Ước tưởng ông chài vừa khuất bến,
Hoa đào, nước chảy thắm xuân hồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Phong quang sông nước đầu năm,
Dựa chèo man mác đón làn gió đông.
Ông chài như khuất bến sông,
Hoa đào, nước chảy thắm hồng trời xuân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tân niên vào cảnh suốt bờ sông,
Tựa mái chèo man mác gió đông
Hẹn ước Vũ Lăng cùng bác lái,
Hoa đào xuân đẹp trôi theo dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời