遊西湖鎮國寺其一

西湖湖上何年寺,
古樹陰陰竹石叢。
陳帝觀魚空此地,
先王樂水有名宮。
一泓秋鏡開晴日,
十里荷香送晚風。
不用皈依求頓悟,
來臨一為撫孤松。

 

Du Tây Hồ Trấn Quốc tự kỳ 1

Tây Hồ hồ thượng hà niên tự,
Cổ thụ âm âm trúc thạch tùng.
Trần đế quan ngư không thử địa,
Tiên vương lạc thuỷ hữu danh cung.
Nhất hoằng thu kính khai tình nhật,
Thập lý hà hương tống vãn phong.
Bất dụng quy y cầu đốn ngộ,
Lai lâm nhất vị phủ cô tùng.

 

Dịch nghĩa

Ngôi chùa bên Hồ Tây có từ bao giờ,
Khóm trúc hòn non dưới bóng cây cổ thụ.
Nơi vua Trần xưa xem đánh cá giờ thành bãi vắng,
Là hành cung tiên vương đời trước vui với nước biếc.
Một mảnh gương thu trong vắt dưới trời quang,
Mười dặm hương sen đưa lẫn trong gió chiều.
Đâu cần phải quy y để tìm sự giác ngộ,
Chỉ đến đây làm bạn vỗ về với cội tùng cô đơn.


Chùm 4 bài thơ này được chép trong Thảo Đường thi nguyên tập 草堂詩原集 (ký hiệu VHv.152).

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Chùa cổ Hồ Tây tự bao giờ
Hòn non khóm trúc bóng cây thơ
Đánh cá Trần vương xem bãi vắng
Hành cung nhạo thuỷ nước xanh mờ
Gương thu một mảnh trời trong vắt
Mấy dặm gió chiều hương sen đưa
Đâu cần quy y cầu đốn ngộ
Đến đây kết bạn cội tùng cô

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chữa chữ sai của nguyên tác

Trong cuốn "Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009" phần phiên âm câu cuối cùng đối chiếu với nguyên tác bị đánh nhầm, dẫn đến sai sót. Vậy xin kê ra đây để biết.

Nguyên tác:

一爲孤松
(Lai lâm nhất vị phủ cô tùng)

Trong đó:

-臨 nghĩa là "lâm" bị đánh nhầm thành "tâm". (Chữ "l" đánh nhầm thành chữ "t")
- 撫 nghĩa là "phủ" bị đánh nhầm thành "vũ".

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chùa trấn bao năm bên Hồ Tây
Cổ thụ âm u trúc đá dày
Vua Trần xem chài không còn bến
Tiên vương thích hồ có cung đây
Một vực gương thu trời nắng toả
Mười dặm hương sen gió chiều bay
Chẳng phải quy y cầu đốn ngộ
Vỗ về tùng cô đến nơi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ Tây chùa cạnh tự bao giờ,
Khóm trúc hòn non bóng nhạt mờ.
Xem cá chốn xưa thành bãi vắng,
Hành cung đời trước nước xanh lơ.
Gương thu một mảnh trời trong vắt,
Mười dặm hương sen lẫn gió đưa.
Đâu phải quy y tìm giác ngộ,
Đến đây làm bạn cội tùng cô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Chùa dựng trên Hồ tự thuở nao,
Đá cùng tùng trúc dưới cây cao.
Nơi Vương xem cá thành hoang vắng,
Chốn đế vui đùa mặt nước chao.
Một mảnh gương thu trời quang chiếu,
Mười vùng sen ngát gió hương trao.
Chẳng cần tìm chốn quy y Phật,
Đây có thông làm bạn kết giao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời