夜闌聽雨

秋興詩成復自哦,
呼童起視夜如何。
病情斷絕三杯酒,
生理思量半頃禾。
村杵頻催雞唱亂,
風枝暗覺雨聲多。
鄰家早起呼童去,
荷耜牽牛索笠簔。

 

Dạ lan thính vũ

Thu hứng thi thành phục tự nga,
Hô đồng khởi thị dạ như hà.
Bệnh tình đoạn tuyệt tam bôi tửu,
Sinh lý tư lường bán khoảnh hoà.
Thôn chử tần thôi kê xướng loạn,
Phong chi ám giác vũ thanh đa.
Lân gia tảo khởi hô đồng khứ,
Hạ tự khiên ngưu tác lạp xoa.

 

Dịch nghĩa

Cảm hứng trước mùa thu làm thành thơ lại tự ngâm nga,
Gọi thằng nhỏ dậy ra xem đêm thế nào rồi.
Vì bệnh tình đành phải đoạn tuyệt với dăm ba chén rượu,
Cuộc sống buộc phải suy nghĩ đến nửa khoảnh ruộng lúa.
Tiếng chày trong thôn thôi thúc lũ gà gáy rộn,
Gió lùa qua cành cây ngầm cảm thấy nhiều tiếng mưa rơi.
Nhà hàng xóm dậy sớm gọi con cháu,
Vác cày bừa, dắt trâu, tìm áo tơi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Viết xong, khởi hứng tự ngâm nga
Gọi trẻ hỏi trời đã sáng a?
Bởi bệnh đành thôi quên chén rượu
Vì neo phải nghĩ cậy vườn nhà
Trong thôn chày thúc khua gà gáy
Ngoài nội gió lùa đẫm mưa sa
Hàng xóm gọi nhau mau thức dậy
Mang cày, đội nón, dắt trâu ra.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đình Nhữ

Làm thơ thu hứng tự ngâm chơi
Gọi trẻ dậy xem đã sáng rồi
Bệnh tật vài ly đành gác lại
Mưu sinh nửa ruộng phải chăm coi
Chày khua gà tỉnh xôn xao gáy
Gió thổi trời mưa rả rích rơi
Dậy sớm nhà bên hò lũ nhỏ
Vac bừa, trâu dắt, nón cùng tơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời