斷腸新聲題辭

佳人不是到錢塘,
半世煙花債未償。
玉面豈應埋水國,
冰心自可對金郎。
斷腸夢裏根緣了,
薄命琴終怨恨長。
一片才情千古累,
新聲到底為誰傷。

 

Đoạn trường tân thanh đề từ

Giai nhân bất thị đáo Tiền Đường,
Bán thế yên hoa trái vị thường.
Ngọc diện khởi ưng mai Thuỷ quốc,
Băng tâm tự khả đối Kim lang.
Đoạn trường mộng lý căn duyên liễu,
“Bạc mệnh” cầm chung oán hận trường.
Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ,
“Tân thanh” đáo để vị thuỳ thương.

 

Dịch nghĩa

Nếu người đẹp Thuý Kiều mà không đi đến sông Tiền Đường,
Thì nửa đời lầu xanh vẫn chưa trả xong nợ.
Mặt ngọc của nàng đâu cần phải chìm xuống thuỷ cung,
Lòng băng tuyết của nàng thì xứng đáng gặp chàng Kim lắm.
Giấc mộng đoạn trường nay đã biết rõ nguồn cơn,
Khúc đàn “Bạc mệnh” dứt rồi nỗi hận còn vương.
Vì một mảnh tài tình mà ngàn năm còn luỵ,
Tác phẩm “Tân thanh” này vì ai mà thương cảm đau lòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Tiến

Giai nhân chẳng tới bến Tiền Đường
Lầu xanh nửa kiếp nợ còn vương
Mặt ngọc đâu cần chìm đáy nước
Lòng trinh vẫn xứng gặp người thương
Đoạn trường mộng tỉnh nguồn cơn tỏ
Bạc mệnh đàn ngưng oán hận trường
Một đời tài sắc ngàn năm luỵ
Tân Thanh ai khiến dạ thê lương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ví không gieo xuống ở Tiền Đường,
Chắc nợ lầu xanh vẫn mãi vương?
Mặt ngọc đâu cần về Thuỷ tận,
Lòng băng rất xứng để Kim thương.
Đoạn trường, giấc mộng, nguồn cơn rõ,
Bạc mệnh, khúc ca, nỗi hận tường.
Một mảnh tài tình muôn kiếp luỵ,
Tân Thanh Kiều hỡi, chốn nào nương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giai nhân không đến Tiền Đường,
Lầu xanh chưa trả còn vương nợ đời.
Thuỷ quan mặt ngọc chẳng mời,
Lòng tơ còn vướng một lời chàng Kim.
Đoạn trường giấc mộng rõ minh,
Khúc đàn bạc mệnh tơ tình còn mang.
Mảnh tài tình luỵ ngàn vàng,
Tân Thanh một tiếng thế gian đau lòng.

11.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]