尋梅橋玩月

一水盈盈隔世塵,
小橋穩著好尋春。
舊時姑射還無恙,
今夜姮娥亦可人。
虹影波光相蕩蕩,
冰魂玉魄總精神。
人間此景誰描得?
借與詩翁為寫真。

 

Tầm Mai kiều ngoạn nguyệt

Nhất thuỷ doanh doanh cách thế trần,
Tiểu kiều ổn trước hảo tầm xuân.
Cựu thời Cô Xạ hoàn vô dạng,
Kim dạ Hằng Nga diệc khả nhân.
Hồng ảnh ba quang tương đãng đãng,
Băng hồn ngọc phách tổng tinh thần.
Nhân gian thử cảnh thuỳ miên đắc,
Tá dữ thi ông vị tả chân.

 

Dịch nghĩa

Dòng nước lâng lâng cách biệt cõi đời,
Chiếc cầu nhỏ vững vàng, tiện cho việc tìm thú choi xuân.
Vị thần núi Cô Xạ ngày xưa vẫn còn khoẻ mạnh,
Ả Hằng Nga đêm nay trở thành người đáng yêu.
Bóng cầu vồng và ánh nước lồng vào nhau sóng sánh,
Hồn băng, phách ngọc rất mực diệu kỳ.
Cảnh này, người đời ai mà vẽ được,
Hãy cho nhà thơ mượn để miêu tả chân thực.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình

Dòng nước xinh xinh cách cõi trần,
Nhịp cầu nho nhỏ dạo tìm xuân.
Xưa thần Cô Xạ đang còn mạnh,
Nay ả Hằng Nga cũng dễ thân.
Ánh nước bóng cầu đua sóng sánh,
Hồn băng phách ngọc rất tinh thần.
Khuôn gương, người tục tay khôn vẽ,
Mượn đến nhà thơ để tả chân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng nước lâng lâng cách cõi đời,
Chiếc cầu nhỏ vững thú xuân chơi.
Vị thần Cô Xạ xưa còn khoẻ,
Chị ả Hằng Nga yêu đáng người.
Ánh nước cầu vồng lồng sóng sánh,
Hồn băng phách ngọc đẹp khôn lời.
Nhà thơ mượn để tả chân thực,
Ai vẽ cảnh này được cõi đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Dòng nước quanh quanh biệt cõi trần
Nhịp cầu duyên dáng tiện tìm xuân
Xưa thần Cô Xạ đang còn khoẻ
Nay chị Hằng Nga rất dễ gần
Ánh nước, cầu vồng in lãng đãng
Hồn băng, phách ngọc quyện tinh thần
Cảnh này ai dễ bày ra được
Hãy để nhà thơ mượn tả chân…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời