Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2008 09:48

繡江精舍

繡水縈紆繞郭村,
書堂府瞰巧當門。
波光天影融情性,
紙帳梅花淡夢魂。
風顫牙籤秋葉響,
雨揩鴝眼午煙昏。
讀書見效渾餘事,
竟說關西有遠孫。

 

Tú Giang tinh xá

Tú thuỷ oanh hu nhiễu quách thôn,
Thư đường phủ khám xảo đương môn.
Ba quang thiên ảnh dung tình tính,
Chỉ trướng mai hoa đạm mộng hồn.
Phong chiến nha thiêm thu diệp hưởng,
Vũ giai cù nhãn ngọ yên hôn.
Độc thư kiến hiệu hồn dư sự,
Cánh thuyết Quan Tây hữu viễn tôn!

 

Dịch nghĩa

Giòng nước Tú Giang lượn quanh thôn xóm,
Trên nhà đọc sách dòm xuống, vừa khéo ở ngay giữa cửu.
Ánh nước bóng trời, hoá hợp với tính tình,
Hoa mẩitng giấy mộng hồn thanh đạm.
Gió rung cái mũi ngà cài sách cùng với lá thu reo,
Mưa dội nghiên mài mực, thoáng khói trưa mờ.
Đọc sách có kết quả cũng là việc thường,
Thế mà dám nói đất Quan Tây có người cháu xa!


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Sông Tú quanh thôn chảy lượn lờ,
Thư đường khéo đặt đúng bến bờ.
Bóng trời, ánh nước chung tình ý,
Trang sách, hoa mai lẫn mộng mơ.
Gió lắc cài ngà, cây lá động,
Mưu lau nghiên mực, khói mây mờ.
Loanh quanh đèn sách toàn dư sự,
Mà tưởng tài ba, rõ vẩn vơ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giòng nước Tú Giang lượn xóm thôn,
Trên nhà đọc sách giữa đương môn.
Bóng trời ánh nước hợp tình ý,
Giấc mộng hoa mai thanh đạm hồn.
Cài sách mũi ngà reo gió lá,
Nghiên mài mưa dội khói trưa mờ.
Sách xem kết quả thường là việc,
Dám nói Quan Tây có cháu xa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời