25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 02:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:55

風水亭觀魚

風樹臨流興有餘,
閒看圍圍戲清渠。
江湖放浪心猶在,
藻荇悠揚樂自如。
解道池中渠是物,
安知濠上我非魚。
還他潑潑活田地,
道學工夫時起余。

 

Phong Thuỷ đình quan ngư

Phong thụ lâm lưu hứng hữu dư,
Nhàn khan vi vi hý thanh cừ.
Giang hồ phóng lãng tâm do tại,
Tảo hạnh du dương lạc tự như.
Giải đạo trì trung cừ thị vật,
An tri Hào thượng ngã phi ngư.
Hoàn tha bát bát hoạt điền địa,
Đạo học công phu thời khởi dư.

 

Dịch nghĩa

Gió với cây bên dòng nước, hứng thú dạt dào,
Thong thả xem cá tung tăng đùa rỡn dưới khe nước trong.
Lòng vẫn ham vùng vẫy nơi sông hồ,
Vui nhởn nhơ trong đám tảo, hạnh.
Trong ao, hiểu được đạo, nhưng mày là loài vật,
Trên sông Hào, sao biết ta không phải là cá?
Trông cảnh sinh động của chúng ở đây,
Lại nhắc ta ra công cho đạo học.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hứng thú gió cây bên nước trong,
Tung tăng cá dỡn dưới khe dòng.
Sông hồ lòng vẫn ham vùng vẫy,
Tảo, hạnh nhởn nhơ trong ruộng đồng.
Loài vật trong ao mày hiểu đạo,
Ta là cá sông Hào hay không?
Cảnh trông của chúng đây sinh động,
Lại nhắc ta đạo học tốn công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Cây bên dòng nước gió ru say,
Xem cá tung tăng dưới suối bày.
Lòng muốn vẫy vùng sông nước ấy,
Dạ ham thưởng lãm hạnh rêu này.
Trong ao hiểu đạo mi là vật,
Trên biển tường danh cá phải hầy?
Thấy cảnh rộn ràng nơi ruộng bãi,
Nhắc ta giữ đạo học cho đầy!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời