茅齋遣懷

傍郭數間茅蓋頭,
地偏心遠興悠悠。
清蟾照夕室生白,
好鳥鳴春園正幽。
容膝個中真是樂,
觀書此外復何求。
時人莫笑吾居陋,
二滿三平過即休。

 

Mao trai khiển hoài

Bàng quách sổ gian mao cái đầu,
Địa thiên tâm viễn hứng du du.
Thanh thiềm chiếu tịch thất sinh bạch,
Hảo điểu minh xuân viên chính u.
Dung tất cá trung chân thị lạc,
Quan thư thử ngoại phục hà cầu.
Thời nhân mạc tiếu ngô cư lậu,
Nhị mãn tam bình quá tức hưu.

 

Dịch nghĩa

Vài giang nhà tranh che đầu gần ngoài thành,
Đất hẻo lánh đưa lòng xa xôi, hứng thú mênh mang.
Trăng trong soi buổi tối, căn nhà hoá ra vắng lặng,
Chim đẹp hót mùa xuân, cảnh vườn đang lúc thanh u.
Đứng ngồi trong đó, thật là vui thú,
Ngoài việc xem sách còn đòi gì hơn.
Người đời chớ có cười chỗ ở của ta lụp xụp,
Nhị mãn tam bình qua đó là thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vài giang nhà lá gần ngoài thành,
Hẻo lánh đưa lòng hứng thú quanh.
Buổi tối trăng soi nhà vắng lặng,
Mùa xuân chim hót cảnh vườn thanh.
Đứng ngồi trong đó thật vui thú,
Xem sách đủ rồi chẳng muốn hơn.
Chớ có cười ta nhà lụp xụp,
Tam bình nhị mãn đó qua thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Mấy gian nhà lá ở ven thành,
Hẻo lánh lòng trào hứng thú xanh.
Giữa bãi ánh trăng phòng vắng lặng,
Ngoài vườn chim hót cảnh u thanh.
Đứng ngồi thoải mái không gian mát,
Đọc viết vui say ước nguyện thành.
Chớ có cuời ta nơi lụp xụp,
No cơm ấm áo sống an lành!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời