Vài giang nhà lá gần ngoài thành,
Hẻo lánh đưa lòng hứng thú quanh.
Buổi tối trăng soi nhà vắng lặng,
Mùa xuân chim hót cảnh vườn thanh.
Đứng ngồi trong đó thật vui thú,
Xem sách đủ rồi chẳng muốn hơn.
Chớ có cười ta nhà lụp xụp,
Tam bình nhị mãn đó qua thôi.