Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2008 00:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/10/2008 23:01

蓮亭雅集

千里神交臭味同,
一樽邂逅此亭中。
風來荷氣侵人馥,
波漾花光入酒紅。
雅集俊才皆逸少,
知心今日幾濂翁。
吾儕會合無非數,
莫漫遲遲倒碧筒。

 

Liên Đình nhã tập

Thiên lý thần giao xú vị đồng,
Nhất tôn giải cấu thử đình trung.
Phong lai hà khí xâm nhân phức,
Ba dạng hoa quang nhập tửu hồng.
Nhã tập tuấn tài giai Dật Thiếu,
Tri tâm kim nhật kỷ Liêm Ông!
Ngô sài hội hợp vô phi số,
Mạc mạn trì trì đảo bích đồng.

 

Dịch nghĩa

Mối thần giao nghìn dặm, khí vị vẫn giống nhau,
Uống một chén rượu để mừng cuộc gặp gỡ ở chốn đình này.
Gió đưa mùi sen quyện vào người thơm phức,
Sóng gợn, mầu hoa ánh vào rượu ửng hồng.
Những bậc anh tài tụ tập ở đây đều vào hàng Dật Thiếu,
Dời này được mấy người tri âm như Liêm Khê.
Chúng ta hội họp không phải là không có số,
Chớ có chầm chậm khi dốc chén rượu biếc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Ngàn dặm thần giao khí vị đồng,
Giữa đình một chén rượu cùng chung.
Gió đưa sen tới, mùi thơm phức,
Sóng gợn hoa sang, rượu ửng hồng.
Gặp mặt đây đều tay Dật Thiếu,
Biết lòng nay dễ mấy Liêm Ông.
Chúng mình hội họp đều do số,
Chén biết xin mau dốc rượu nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sửa chữ Hán

Chữ "Hà" câu thứ 3nên sửa lại thành "Hà" 荷 (Hoa sen)!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn dặm thần giao khí vị cùng,
Chốn đình gặp gỡ rượu cùng mừng.
Gió đưa sen quyện người thơm phức,
Sóng gợn mầu hoa ánh rượu hồng.
Những bậc anh tài hàng Dật Thiếu,
Tri âm được mấy như Liêm Khê.
Chúng ta hội họp đều do số,
Dốc chén hãy mau vui rượu nồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời