Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2008 14:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:54

寄郭縣丞

一自分攜歲幾經,
天涯海角兩般情。
風前覘望心應析,
夢裏相逢淚暗傾。
投老已攘休世用,
餘生還恐惹閒名。
行藏用舍無非命,
見子何時仔細評。

 

Ký Quách huyện thừa

Nhất tự phân huề tuế kỷ kinh,
Thiên nhai hải giác lưỡng ban tình.
Phong tiền chiêm vọng tâm ưng tích,
Mộng lý tương phùng lệ ám khuynh.
Đầu lão dĩ nhương hưu thế dụng,
Dư sinh hoàn khủng nhạ nhàn danh.
Hành tàng dụng xả vô phi mệnh,
Kiến tử hà thời tử tế bình.

 

Dịch nghĩa

Từ khi chia tay, đã mấy năm rồi,
Chân trời góc biển, đôi bên đều nặng mối tình.
Trước gió ngóng trông tấm lòng như xé,
Gặp nhau trong mộng, giọt lệ thầm rơi.
Già đến, lui về, đời không dùng nữa,
Sống thừa, còn sợ mang chút danh hờ.
Hành tàng dụng xả, đều có mệnh trời,
Bao giờ gặp ngài, sẽ bàn luận tỉ mỉ hơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Nam Trân

Từ lúc chia tay thoắt mấy năm,
Biển trời hai ngả mối tình thâm.
Ngóng trông trước gió lòng như xé,
Gặp gỡ trong mơ lệ nhỏ thầm.
Già đến đã đành thôi việc thế,
Sống thừa còn sợ mắc danh lầm.
Ở đời xuất, xử đều do số,
Bàn kỹ, khi nào sẽ tới thăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chia tay đã mấy năm qua rồi,
Nặng mối tình góc biển cuối trời.
Trước gió ngóng trông lòng như xé,
Gặp nhau trong mộng lệ thầm rơi.
Lui về già đến không dùng nữa,
Còn sợ sống thừa chút danh hờ.
Dụng xả hành tàng đều có mệnh,
Luận bàn tỉ mỉ lúc thăm người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời