Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2008 23:43

賀廬判官增秩復任南策州

棲遲別駕為民心,
萬古甘棠十畝陰。
有意寇君煩願借,
多情禹錫果重臨。
吟鞭幾度佳山水,
行橐依然舊鶴琴。
今日小生來偃室,
共緣仰德久彌深。

 

Hạ Lư phán quan tằng trật phục nhậm Nam Sách châu

Thê trì biệt giá vị dân tâm,
Vạn cổ cam đường thập mẫu âm.
Hữu ý Khấu quân phiền nguyện tá,
Đa tình Vũ Tích quả trùng lâm.
Ngâm tiên kỷ độ giai sơn thuỷ,
Hành thác y nhiên cựu lạc cầm.
Kim nhật tiểu sinh lai Yển thất,
Cộng duyên ngưỡng đức cửu di thâm.

 

Dịch nghĩa

Xe sắp đi xa, còn nấn ná là bởi có tấm lòng vì dân,
Cây cam đường muôn đời có bóng râm mười mẫu.
Ông Khấu Tuân có lòng, dân muốn mượn ở lại,
Ông Vũ Tích giàu tinh cảm, hẳn trở lại lần thứ hai.
Chiếc roi thơ mấy lần tới chốn non xinh nước đẹp,
Trong túi đi đường vẫn có chim hạc và đàn cầm xưa.
Hôm nay tiểu sinh này tới nhà ông Yển,
Cũng vì lòng ngưỡng mộ công đức lâu ngày càng sâu.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Vì dân bịn rịn nước non này,
Muôn thuở cam trường rợn bóng cây.
Hữu ý, Khấu Tuân cho mượn tạm,
Đa tình, Vũ Tính lại về đây.
Nước non ngâm vịnh đều như cũ,
Đàn hạc hành trang vẫn chẳng thay.
Tiểu tử hôm nay hầu dưới trướng,
Cũng vì đội đức đã sâu dày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắp xa nấn ná bởi vì dân,
Mười mẫu cam đường mãi bóng râm.
Lòng tốt Khấu Tuân dân mượn lại,
Giàu tình Vũ Tích lại hai lần.
Non xinh nước đẹp thơ lần tới,
Chim hạc đàn cầm trong túi quan.
Tiểu tử nay về nhà bác Yển,
Cũng vì ngưỡng mộ đức lâu dần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời