Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2008 13:53

代人慶莫本管生日

九十秋光纔七日,
懸孤今日撲今朝。
精神清徹灘光底,
骨骼孤高傑嶺僄。
綺席大同珠履狎,
妙姬齊唱翠環嬌。
人生得意須相樂,
何必松椿祝算遙。

 

Đại nhân khánh Mạc bản quản sinh nhật

Cửu thập thu quang tài thất nhật,
Huyền cô kim nhật phác kim triêu.
Tinh thần thanh triệt than quang để,
Cốt cách cô cao kiệt lĩnh tiêu.
Ỷ tịch đại đồng châu lý hiệp,
Diệu cơ tế xướng thuý hoàn kiều.
Nhân sinh đắc ý tu tương lạc,
Hà tất tùng xuân chúc toán dao.

 

Dịch nghĩa

Mùa thu chín chục, mới được bẩy ngày,
Hôm nay trẻo cung đúng vào lúc sáng sớm.
Tinh thần trong trẻo như nước trong suốt đáy,
Cốt cách khác đời của ông như núi cao ngất trời.
Trước tiệc vu, đông đủ những khách giầy châu đùa bỡn,
Các ả đào cùng hát với vành ngọc thuý yêu kiều.
Người đời khi đắc ý, nên cùng nhau vui chơi,
Hà tất phải lo xa mà chúc tuổi họ như cây tùng, cây xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Chín chục trời thu, mới bẩy ngày,
Treo cung vừa đúng sớm hôm nay.
Tinh thần trong suốt ghềnh liền đáy,
Cốt cách thanh cao núi ngút mây.
Nhộn nhịp giầy châu bàn tiệc quý,
Long lanh vành ngọc tiếng ca hay.
Ở đời đắc ý vui là phải,
Hà tất tùng, xuân chúc tuổi dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chín chục mùa thu mới bẩy ngày,
Treo cung vào đúng sáng hôm nay.
Tinh thần thông suốt nước liền đáy,
Cốt cách khác đời núi ngất mây.
Đông đủ giầy châu đùa tiệc quý,
Yêu kiều ngọc thuý hát ca hay.
Người đời đắc ý nên vui thú,
Hà tất lo xa chúc thọ dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời