Mênh mông lòng mẹ như lòng biển
Nắng rát trên lưng nước vẫn đầy
Sóng vỗ muôn trùng không biết mỏi
Để đời con thấm vị men say


Nguồn: Mặn nồng một chút tình thơ, Phạm Như Vân, NXB Hội nhà văn, 2022