適遇風雨又作短律

好好江山是我舟,
雖然莫解我心愁。
風姨雨伯逢迎甚,
當夏淒涼學做秋。

 

Thích ngộ phong vũ hựu tác đoản luật

Hảo hảo giang sơn thị ngã châu (chu),
Tuy nhiên mạc giải ngã tâm sầu.
Phong di vũ bá phùng nghinh thậm,
Đương hạ thê lương học tố thu.

 

Dịch nghĩa

Núi sông tươi đẹp ấy thuyền ta
Tuy vậy nhưng chẳng giải được nỗi lòng sầu của ta
Dì gió bác mưa khéo chiều lắm
Giữa mùa hạ mà làm bộ thê lương học vẻ thu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Sông núi thuyền ta đẹp xiết bao!
Tuy nhiên chẳng giải nỗi ta sầu
Gió mưa sao khéo chiều lòng lắm
Giữa hạ thê lương học vẻ thu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Thuyền ta - sông núi đẹp bền lâu,
Cũng chẳng giúp cho giải nỗi sầu.
Dì gió cô mưa chiều khéo lắm,
Hè vui giả bộ giữa thu rầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời