適有裝載兵決水幫扶我舟移泊數丈許,前面七隻舟,後面四隻舟,我舟居其中,隱然有大將總兵之象戲成一律

天將飛醒萬里情,
一呼百諾助吾行。
七奇四隊連珠陳,
後槊前旗列鴈兵。
深谷星開燈燭影,
長流雷折劍刀聲。
男兒得志當如是,
驅策時英致太平。

 

Thích hữu trang tải binh quyết thuỷ bang phù ngã chu di bạc sổ trượng, hứa tiền diện thất chỉ chu, hậu diện tứ chỉ chu, ngã chu cư kỳ trung, ẩn nhiên hữu đại tướng tổng binh chi tượng hý thành nhất luật

Thiên tướng phi tinh vạn lý tình,
Nhất hô bách nặc trợ ngô hành.
Thất kỳ tứ đội liên châu trần,
Hậu sóc tiền kỳ liệt nhạn binh.
Thâm cốc tinh khai đăng chúc ảnh,
Trường lưu lôi chiết kiếm đao thanh.
Nam nhi đắc chí đương như thị,
Khu sách thời anh trí thái bình.

 

Dịch nghĩa

Ông tướng nhà trời trong hành trình vạn dặm nhanh như sao băng
Một tiếng hô lên trăm tiếng đáp lại, giúp cho chuyến đi của ta
Bảy cơ bốn đội dàn thế trận liên châu
Cờ trước dáo sau bày hàng binh đội hình chim nhạn
Trong thung lũng sâu, ánh đèn đuốc như sao sa
Trên dòng sông dài, tiếng gươm đao như sấm dậy
Làm trai khi đắc chí hẳn là như thế này đây
Chỉ huy đám anh hào của thời đại làm nên cảnh thái bình[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Tướng trời muôn dặm lướt băng nhanh
Bá ứng nhất hô suốt lộ trình
Bốn đội bảy cơ dàn thế trận
Dáo sau cờ trước xếp hàng binh
Lũng sâu, đèn đuốc như sao mọc
Sông vắng, gươm đao sấm dậy thành
Đắc chí tài trai nên được vậy
Chỉ huy hào kiệt hội thăng bình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn dặm tướng trời lướt tựa băng
Nhất hô bá ứng đẩy thuyền nhanh
Bảy cơ bốn đội như dàn trận
Cờ trước gươm sau tựa duyệt binh
Đèn đuốc lũng sâu trời rạng ánh
Giáo gươm sông cả sấm vang thành
Nam nhi đắc chí nên là vậy
Giúp nước an dân tạo thái bình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời