并有輓詩其三

娘子平生善甘旨,
甘旨曾能使我蚶。
一別茫茫何處是,
如今不旨亦無甘。

 

Tịnh hữu vãn thi kỳ 3

Nương tử bình sinh thiện cam chỉ,
Cam chỉ tằng năng sử ngã ham.
Nhất biệt mang mang hà xứ thị,
Như kim bất chỉ diệc vô cam.

 

Dịch nghĩa

Bình sinh nàng vốn khéo tay nấu nướng
Miếng ngọt miếng bùi từng làm ta ham thích
Từ phen xa cách mịt mù (nàng) ở nơi đâu
Mà nay chẳng có miếng ngọt cũng chẳng có miếng bùi


Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Bình sinh nấu nướng khéo tay
Ta ưa miếng ngọt, ta say miếng bùi
Từ phen xa cách ngậm ngùi
Miếng ngọt chẳng có miếng bùi cũng không

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nàng vốn bình sinh tài nấu nướng
Miếng bùi miếng ngọt đẹp lòng thay
Từ phen mù mịt xa đôi ngã
Bùi ngọt nào đâu hưởng nữa đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời