并有輓詩其二

娘子平生巧針線,
針線曾能稱我心。
一別茫茫何處是,
如今不線亦無針。

 

Tịnh hữu vãn thi kỳ 2

Nương tử bình sinh xảo châm tuyến,
Châm tuyến tằng năng xứng ngã tâm.
Nhất biệt mang mang hà xứ thị,
Như kim bất tuyến diệc vô châm.

 

Dịch nghĩa

Bình sinh nàng vốn giỏi thêu thùa vá may
Đường kim mũi chỉ từng làm vui lòng ta
Từ phen xa cách mịt mù (nàng) ở nơi đâu
Mà nay không chỉ cũng không kim


Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Bình sinh nàng khéo thêu thùa
Đường kim mũi chỉ làm vừa lòng ta
Từ phen mù mịt cách xa
Không kim không chỉ lòng ta ưu sầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nàng vốn bình sinh giỏi vá may
Đường kim mũi chỉ đẹp lòng thay
Từ phen mù mịt xa đôi ngã
Không chỉ không kim xót dạ này

15.00
Trả lời