并有輓詩其一

娘子平生寡言笑,
言笑曾能解我煩。
一別茫茫何處是,
如今不笑亦無言。

 

Tịnh hữu vãn thi kỳ 1

Nương tử bình sinh quả ngôn tiếu,
Ngôn tiếu tằng năng giải ngã phiền.
Nhất biệt mang mang hà xứ thị,
Như kim bất tiếu diệc vô ngôn.

 

Dịch nghĩa

Bình sinh nàng vốn ít nói cười
(Nhưng) giọng nói, tiếng cười của nàng từng giải toả được nỗi ưu phiền của ta
Từ phen xa cách mịt mù (nàng) ở nơi đâu
Mà nay không cười cũng không nói


Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Bình sinh nàng ít nói cười
Nghe nàng cười nói ta vơi ưu sầu
Từ phen xa cách mịt mù
Không cười không nói ưu sầu lòng ta

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nàng vốn bình sinh cười nói ít
Nghe nàng cười nói vợi ưu tư
Mịt mù xa cách nàng đâu nữa
Không thể còn nghe giọng nói cười

Chưa có đánh giá nào
Trả lời