新春其一

一年往又一年來,
任几焚香獨遣懷。
半夜暗聽邊漏歇,
中天遙望曉雲開。
衣冠向北朝臣闕,
書劍迎春舞客齋。
千里不堪陳孝阻,
片誠聊寓寄心梅。

 

Tân xuân kỳ 1

Nhất niên vãng hựu nhất niên lai,
Nhậm kỷ phần hương độc khiển hoài.
Bán dạ ám thinh biên lậu hiết,
Trung thiên dao vọng hiểu vân khai.
Y quan hướng bắc triều thần khuyết,
Thư kiếm nghinh xuân vũ khách trai.
Thiên lý bất kham trần hiếu trở,
Phiến thành liêu ngụ ký tâm mai.

 

Dịch nghĩa

Một năm trôi qua lại một năm đến
Trên án đốt mấy tuần hương, một mình suy nghĩ
Nửa đêm thầm nghe giọt đồng hồ đã hết
Ngóng xa giữa trời thấy mây sớm mở ra
Mang áo mũ hướng về phương bắc chầu cung cấm
Nhảy múa đón xuân với sách và gươm ở phòng khách
Ngàn dặm chẳng thể bày mâm cỗ hiếu
Chút lòng thành tạm gửi cây mai từ trong lòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Một năm lại đến, một năm trôi
Thắp mấy tuần hương ngẫm sự đời
Vẳng thấy giọt khuya rơi lặng lẽ
Xa nhìn mây sớm lượn chơi vơi
Áo khăn hướng Bắc chầu xa điện
Sách kiếm mừng Xuân múa cạnh người
Ngàn dặm đâu bày mâm cỗ hiếu
Đáy lòng gửi tạm nhánh mai thôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Một năm đã hết, lại năm sang,
Ngẫm ngợi sự đời dưới khói nhang.
Thầm lắng đêm dài buông hối hả,
Ngước nhìn mây sớm tản mênh mang.
Bắc phương khăn mũ chầu cung kính,
Phòng khách sách gươm múa nhịp nhàng.
Ngàn dặm khó bày mâm cỗ cúng,
Thành tâm đành cậy gốc mai vàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời