初九日遇雨

野吹飄簫掠矮墻,
欲將酒擫奈愁強。
可堪朝雨留征棹,
晝夢厭厭未見娘。

 

Sơ cửu nhật ngộ vũ

Dã xuý phiêu tiêu lược ải tường,
Dục tương tửu áp nại sầu cường.
Khả kham triêu vũ lưu chinh trạo,
Trú mộng yêm yêm vị kiến nương.

 

Dịch nghĩa

Tiếng sáo bay trên đồng lướt qua bức tường thấp
Muốn đem hơi rượu để át đi nỗi sầu mạnh
Khốn nỗi mưa mai ngăn giữ mái chèo của người đi đường xa
Trong giấc mơ ban ngày mê mệt, chưa được gặp nàng


Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Tiếng sáo đồng xa lướt mé tường
Toan đem hơi rượu át sầu cường
Mưa mai đành để ngăn chèo lại
Ngày mộng li bì chửa gặp nường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tiếng sáo du dương, cảnh thái bình,
Muốn mang rượu giải nỗi buồn tênh,
Trời mưa dai dẳng, thuyền ở lại,
Mê mệt trong mơ, chẳng gặp tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáo đồng xa lướt bức tường con
Toan mượn hơi men giải nỗi buồn
Khốn nỗi mưa mai thuyền gát mái
Mộng ngày mê mệt thấy đâu Em

Chưa có đánh giá nào
Trả lời