Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2012 22:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/04/2012 22:48

初八日晝泛即事

輕舟兩葉十餘人,
弁冑操桴作將軍。
怒氣沖霄開慘霧,
熊心貫日掃愁雲。
棹兒直進波濤帖,
廚子幫行隊伍分。
改盡哭容成武勇,
香魂應自笑夫君。

 

Sơ bát nhật trú phiếm tức sự

Khinh chu lưỡng diệp thập dư nhân,
Biền trụ thao phù tác tương quân.
Nộ khí xung tiêu khai thảm vụ,
Hùng tâm quán nhật tảo sầu vân.
Trạo nhân trực tiến ba đào thiếp,
Trù tử bang hành đội ngũ phân.
Cải tận khốc dung thành vũ dũng,
Hương hồn ưng tự tiếu phu quân.

 

Dịch nghĩa

Hai lá thuyền nhẹ với hơn chục người
Mũ biền, mũ trụ, vung dùi trống làm tướng quân
Nộ khí xông lên trời cao, xé làn sương ảm đạm
Hùng tâm thẳng tới mặt trời quét hết mây sầu
Các tay chèo trẻ thẳng tiến, ba đào phải dẹp xuống
Các đầu bếp đi theo chia thành đội ngũ
Vẻ khóc lóc sầu thảm đổi hết thành vũ dũng
Hương hồn (nàng) hẳn cũng cười riêng (trước dáng vẻ ấy của) chồng


Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Hai lá thuyền con với chục người
Trụ biền dóng trống, tướng ra oai
Mây sầu quét hết, tâm bừng nắng
Sương thảm xua tan, khí ngút trời
Đầu bếp đi theo, phân đội ngũ
Tay chèo thẳng tiến, sóng triều lui
Thảm sầu thoắt đổi sang hùng dũng
Nhìn tớ, hương hồn hẳn nực cười

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền xuôi hai lá chục người hơn
Biền trụ vung dùi tựa tướng quân
Sương thảm xua tan trời ngút khí
Mây sầu quét sạch nắng bừng tâm
Tay chèo tiến thẳng, lui triều sóng
Đầu bếp đi theo, đội ngũ phân
Sầu thảm bỗng dưng thành vũ dũng
Nhìn chồng hồn có nực cười không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời