二弟謹等自鄉來言老母平寧喜得

愁中得信抵千金,
拜祝萱堂壽曜臨。
果爾讀書天不負,
早將光顯慰親心。

 

Nhị đệ Cẩn đẳng tự hương lai ngôn lão mẫu bình ninh hỷ đắc

Sầu trung đắc tín để thiên câm (kim),
Bái chúc huyên đường thọ diệu lâm.
Quả nhĩ độc thư thiên bất phụ,
Tảo tương quang hiển uý thân tâm.

 

Dịch nghĩa

Trong cơn rầu rĩ, được tin nhà đáng giá ngàn vàng
Lạy chúc huyên đường được ngôi sao thọ chiếu dọi
Quả nhiên (có công) đọc sách, trời chẳng phụ
Sớm đem vinh hiển ấm lòng già


Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Ngàn vàng khó đổi được tin nhà
Sao thọ bừng soi lão mẫu ta
Đọc sách quả nhiên trời chẳng phụ
Sớm đem vinh hiển ấm lòng già

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong cơn rầu rĩ được tin mừng
Sao thọ bừng soi đức mẫu thân
Trời chẳng phụ công người đọc sách
Sớm đem vinh hiển báo thâm ân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời