夜半枕棺睡半偶得

清風明月送歸船,
獨枕棺旁半醒眠。
不覺此為孤影夜,
猶疑今亦好逑年。
形骸未遠誰云死,
夢寐相逢共是遷。
自古佳人才子事,
誰將一一問蒼天。

 

Dạ bán chẩm quan thuỵ bán ngẫu đắc

Thanh phong minh nguyệt tống quy thuyền,
Độc chẩm quan bàng bán tỉnh miên.
Bất giác thử vi cô ảnh dạ,
Do nghi kim diệc hảo cầu niên.
Hình hài vị viễn thuỳ vân tử,
Mộng mị tương phùng cộng thị thiên.
Tự cổ giai nhân tài tử sự,
Thuỳ tương nhất nhất vấn thương thiên.

 

Dịch nghĩa

Gió mát trăng trong tiễn đưa thuyền về
Một mình gối đầu cạnh quan tài, nửa ngủ nửa thức
Không biết rằng đây là đêm lẻ loi chiếc bóng
Vẫn ngỡ nay cũng là năm thành đôi lứa
Hình hài chưa hề xa, ai bảo (nàng) đã chết
Mộng mị vẫn gặp nhau, cùng chung hành trình này
Từ xưa chuyện tài tử giai nhân
Ai mà đem ra nhất nhất hỏi trời xanh?


Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Tiễn thuyền gió mát với trăng thanh
Gối cạnh quan tài giấc chẳng thành
Không biết đêm nay đơn lẻ bóng
Ngỡ là năm ấy đẹp đôi tình
Hình hài vẫn đó ai rằng chết?
Mộng mị bên nhau, một lộ trình
Tự cổ giai nhân tài tử truyện
Ai đem nhất nhất hỏi trời xanh?!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng thanh gió mát tiễn thuyền về
Đầu gối quan tài nửa tỉnh,mê
Chẳng biết đêm nay sầu bóng lẻ
Tưởng rằng năm ấy đẹp duyên ta
Hình hài còn đó sao là chết
Mộng mị bên nhau há cách xa
Tài tử giai nhân lưu tự cổ
Có ai hỏi thử đến trời già

Chưa có đánh giá nào
Trả lời