舟到廊寨次地頭正接仙妻父母家宅入接岳父,見有不平之色歸船吟數句

生死莫非命,
如何怒生者。
嗚呼娘不在,
誰能復信我。

 

Chu đáo Lang Trại thứ địa đầu chính tiếp tiên thê phụ mẫu gia trạch nhập tiếp nhạc phụ, kiến hữu bất bình chi sắc quy thuyền ngâm sổ cú

Sinh tử mạc phi mệnh,
Như hà nộ sinh giả.
Ô hô nương bất tại,
Thuỳ năng phục tín ngã.

 

Dịch nghĩa

Sống hay chết, chẳng có gì không phải do số mệnh
Cớ sao lại giận kẻ còn sống?
Than ôi, nàng không còn
Ai còn có thể tin ta nữa?


Nguồn: Đoạn trường lục, Phạm Nguyễn Du, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Sống chết thảy đều có số
Cớ sao giận kẻ sống này?
Than ôi, nàng không còn nữa
Ai còn tin được ta đây?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sống chết phải đâu là chẳng số
Sao người đem bụng giận ta chi
Than ôi nàng đã không còn nữa
Biện bạch làm sao giải được đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời