Một người làm tướng khối người nhờ
Thảy bởi nho gia ngọn bút ta
The lụa phồn hoa mùi thế bạc
Kinh luân trí trạch được thời ra
Theo đòi sự nghiệp Y Chu chứ
Đua tiếng phong lưu Nguyễn Tạ a?
Nườm nượp mắt nhìn, không đáng nói
Thắp hương xem Dịch, đã canh ba

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)