Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2012 13:04, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/04/2012 21:59

至香芹夜五起巡河時漏下四鼓明月在天命從者以火燒山滿流通紅戲得

五起巡河上下流,
凌凌壯氣欲吞牛。
倘教使盡英雄志,
當為殲空叛逆頭。
火近峰來山不夜,
月中天出水如秋。
更闌若可談心事,
投筆何人萬里侯。

 

Chí Hương Cần dạ ngũ khởi tuần hà thời lậu hạ tứ cổ minh nguyệt tại thiên mệnh tòng giả dĩ hoả thiêu san mãn lưu thông hồng, hý đắc

Ngũ khởi tuần hà thượng hạ lưu,
Lăng lăng tráng khí dục thôn ngưu.
Thảng giao sử tận anh hùng chí,
Đương vị tiêm không bạn nghịch đầu.
Hoả cận phong lai sơn bất dạ,
Nguyệt trung thiên xuất thuỷ như thu.
Canh lan nhược khả đàm tâm sự,
Đầu bút hà nhân Vạn lý hầu.Nguồn: Đoạn trường lục, Phạm Nguyễn Du, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Đêm rảo năm lần thượng hạ lưu
Bừng bừng tráng khí nuốt sao Ngưu
Anh hùng ví thoả bình sinh chí
Phản nghịch quân kia diệt sạch làu
Đỉnh núi lửa lan, đêm sáng rực
Giữa trời trăng tỏ, nước như thu
Tàn đêm nếu được bày tâm sự
Ném bút nào ai Vạn lý hầu?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm rảo tuần sông đến mấy lần
Nuốt sao tráng khí toả bừng bừng
Giá như thoả được anh hùng chí
Thì dễ đâu còn nghịch tặc quân
Trăng tỏ giữa trời soi nước ánh
Lửa lan trên núi rực đêm hồng
Đêm tàn giải tỏ niềm tâm sự
Giấc mộng công danh ắt toại lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời