Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/12/2016 11:40, số lượt xem: 383

(Thuận nghịch độc)

Thuận
Hè vương vấn nắng nhuộm vừng đông
Trổ bãi ngô khoai thắm mượt bông
Ve rộn tiếng mời ngân mé nước
Cuốc ran lời gọi rộn ven đồng
Quê hồn mộng rủ hoa bừng ngát
Xóm cảnh hoài buông lá rực hồng
Mê mẩn điệu hoà chan nhịp bổng
Về đâu ngả khúc Hạ say nồng.

Nghịch
Nồng say Hạ khúc ngả đâu về
Bổng nhịp chan hoà điệu mẩn mê
Hồng rực lá buông hoài cảnh xóm
Ngát bừng hoa rủ mộng hồn quê
Đồng ven rộn gọi lời ran cuốc
Nước mé ngân mời tiếng rộn ve
Bông mượt thắm khoai ngô bãi trổ
Đông vừng nhuộm nắng vấn vương hè.