Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2016 06:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 12/06/2016 08:09, số lượt xem: 575

(Thuận nghịch đọc)

(Thuận)
Thường nghê nảy khúc mộng thu vàng
Đổ suối nghe rừng nhạc cất vang
Vương mãi dốc đồi thương dạ nhủ
Vọng hoài khe núi nhớ lòng mang
Sương giăng khói toả buông đầu xóm
Gió thoảng mây bay thả cuối làng
Dương bóng diệu vời neo bến đậu
Hường môi ngóng bạn nhớ chiều sang.

(Nghịch)
Sang chiều nhớ bạn ngóng môi hường
Đậu bến neo vời diệu bóng dương
Làng cuối thả bay mây thoảng gió
Xóm đầu buông toả khói giăng sương
Mang lòng nhớ núi khe hoài vọng
Nhủ dạ thương đồi dốc mãi vương
Vang cất nhạc rừng nghe suối đổ
Vàng thu mộng khúc nảy nghê thường