Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2016 19:40, số lượt xem: 596

(Thuận nghịch đọc)

(Thuận)
Hè sang đỏ rực cháy nung trời
Lửa phượng buông trùm toả bóng phơi
Ve thán vọng cành ngân gửi tiếng
Cuốc kêu vang bãi rộn đưa lời
Về đâu lối cũ trường xa mãi
Đợi vẫn đường xưa bạn nhớ rồi
Mê cảnh những chiều vui đến lớp
Quê hồn bóng rọi nắng vàng ơi.

(Nghịch)
Ơi vàng nắng rọi bóng hồn quê
Lớp đến vui chiều những cảnh mê
Rồi nhớ bạn xưa đường vẫn đợi
Mãi xa trường cũ lối đâu về
Lời đưa rộn bãi vang kêu cuốc
Tiếng gửi ngân cành vọng thán ve
Phơi bóng toả trùm buông phượng lửa
Trời nung cháy rực đỏ sang hè