Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2016 06:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 12/06/2016 08:09, số lượt xem: 454

Suốt đời ngay thẳng giữa trời xanh
Chẳng luỵ như ai phải dựa cành
Chớp giật bao mùa không đổi dáng
Mưa vùi mấy bận vẫn huyền thanh
Dưỡng thân hút nhựa in hình trụ
Chuốt lộc phơi sương toả bóng thành
Vững gốc ngời bông càng ngát dạ
Tràu tươi đỏ miệng thắm môi lành