Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2016 19:43, số lượt xem: 342

ĐỢI.
.
Đợi chiều chiều đã sang sông
Hoàng hôn buông tím hỏi trông sắc chiều?
.
Đợi trưa trưa đã sang chiều
Nắng phai mờ nhạt sắc điều còn trưa ?
.
Đợi ngày ngày cũng về xưa
Cho hoài luyến nhớ mây mưa dáng ngày
.
Đợi nhau người chẳng đưa tay
Tuột rơi mang nặng nỗi này đợi nhau
.
Đợi rồi sẽ biết về đâu
Mà sao cứ đợi bạc đầu còn ngơ