Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 19/02/2017 10:20

Mình về, mình chẳng đến ta,
Để dưa ta khú, để cà ta thâm,
Để khoai nhỡ lứa mọc mầm,
Để dâu vàng lá cho tằm người chê!
Sao về chẳng nói rằng về,
Để mài nước mắt ta đề câu thơ:
Mai sau dầu có bao giờ...
Nhớ ta thì giở câu thơ ta đề!”