Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 21/03/2012 13:04

Trưa-chiều: tạo hoá luật xoay vòng,
Thuận lẽ: ngày-đêm, thoảng nhẹ không.
Gái goá lo chi bàn chính sự!
Già lười chẳng thiết chuyện đen-hồng!
Che tai ngỡ tưởng lòng thanh thản!
Bịt mắt nào ngờ dạ rối bong!
Đạo lý hình như đang biến thái.
Đừng gieo hạt hoạ bất an lòng.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011