Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 07/03/2012 16:17

Xoè tay chắt nắng tìm hơi ấm.
Hứng chút hương thầm ngọn gió bay.
Cứ gội mưa cho lòng nguội lửa.
Thầm thì với lá để cùng say…


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011