Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: sen (2)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 19/10/2014 10:54

Nhật tụng mùa đông
yên ả đáy hồ
đợi sấm về gọi hạ.

Chớp my xanh
Mát lành giọt hè êm ả.
Long lanh nắng sớm.
Toả ngát đài hương...

Hồng toả mặt gương
Trong veo hương lạ…

Tàn hạ,
những cánh thuyền Bát Nhã
xuôi phía Niết Bàn...


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015
2. Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018