Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 10/09/2011 20:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 03/06/2016 11:07

Say say, tỉnh tỉnh!
Thế gian này ai tỉnh cả mười mươi!
Lúc say say, nghĩ cũng nực cười!
Khi tỉnh tỉnh, thấy say say mà lý thú...!
“Tửu ngộ tri âm...” câu thơ cũ.
Tiền nhân xưa, ngàn chén có đâu say.
Lý Bạch kia say tít cung mây.
Khuất Nguyên nọ trẫm mình khi tỉnh táo.
Trái đất quay, Tản Đà từng đã bảo:
Rằng đất say, “Say đến lăn quay!”
Rồi viết thơ hỏi thế gian này,
Giữa “Thi sĩ – Tửu đồ” đâu say tỉnh?
Xuân Tóc Đỏ say những lời đại phỉnh,
Trước nhân quần lặng lẽ đến ngây ngô!
Chuyện tỉnh-say, muôn kiếp đến giờ...
Ta “tom chát” vài câu vui bầu bạn.


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006
2. Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018