Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 22/07/2010 09:29

Tay gầy líu ríu nếp gia phong,
Ngớ ngẩn bày lên ngớ ngẩn trông.
Ống bút lem nhem, men rạn nứt,
Hoành phi nét tróc, chữ lòng vòng.
Nga văn chính tác, cho nào đắt,
Giáo huấn thi thư, biếu chẳng dùng.
Góp nhặt dư tàn sau bão tố,
Bâng khuâng cổ tích gió thinh không.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006