Bài thiếu một đoạn:
......
phố
lên đèn…                                 
                     
Nắng lụi.
Quái chiều.
Đêm
len lén.
Gió thở dài
.......

Thiên trường địa cửu vô chung tất