Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 10/03/2017 10:10

Vô cùng thương tiếc các anh hùng không quân Việt Nam đã hy sinh trên bầu trời vùng biển tổ quốc tháng 06/2016.

Ngẩng đầu, kính cẩn, chắp tay,
tám phương tứ hướng lạy này từ tâm.
Vì dân vì nước xả thân,
lấy câu ơn nghĩa nguôi dần thương đau.

Vết thương rướm máu phía sau,
Chim bằng gẫy cánh – nỗi đau anh hùng.


18/06/2016