24.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 09/03/2017 15:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/03/2017 17:11

“Đào hoa y cựu tiếu đông phong”
Thôi Hộ


Hoa đào nở sớm, nên tàn sớm.
Bước đến vườn xưa tìm nét xưa,
Vắng bóng đào hoa nơi vườn cũ.
Buồn nghe gió khóc dưới màn mưa!


(Sau tết Đinh Dậu)