Sương mờ ảo mặt hồ Tây vang vọng
Tiếng gọi Thu hay Thu gọi Sâm Cầm.
Liễu sương buông tha thiết vẫy âm thầm
Chờ tay gió vuốt mềm làn tóc Liễu.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015