Ngất ngây say nước sông Cầu,
Say người đối ẩm, say câu tâm tình.
Trời say say đến lặng thinh.
Sông say khỏa bóng ta – mình, về đâu?


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011