Ta lặng lẽ nhìn dòng ngươì ồn ã,
Mặc đỏ xanh nhấp nhoá phố lên đèn.

I see the light of love in your eyes
The love is forever no more goodbyes