Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 10/03/2017 15:40

Lối mòn nhỏ hẹp chon von,
Rằng không, thì vẫn lối mòn gió đi.
Tránh sao khỏi kiếp tình si.
Trái tim, đâu dễ bảo gì cũng nghe!