(Viết cho các cháu Hoàng Dương, Thuỳ Hương, Ngọc Anh)

Ve đã hát râm ran
Phượng đã bừng lửa đỏ.
Hè đã về trước ngõ,
Vui, thật vui: hè về.

Sớm mai cùng bạn bè,
Đến Tây Hồ lộng gió,
Ngắm ngàn sen đua nở,
Giữa bạt ngàn lá xanh.

Lại được về quê mình,
Xem cánh đồng đang gặt,
Thả lên trời xanh ngắt,
Cánh diều ông làm cho.

Khúc đê làng quang co,
Dòng sông quê uốn lượn,
Cỏ gà lên xanh mướt
Cùng bạn làng tắm sông.

Sớm hè trời hồng hồng.
Nắng hè, nắng trong trong.
Ôi nghỉ hè thích thế,
Việc học vẫn ghi lòng.


06/2015