Bầu trời trong xanh sóng bủa
Bâng khuâng đợi tiếng chim gù
Chân cột mốc rừng chông tủa
Mõ trâu về như hát ru

Xe pháo mở hình nan quạt
Hành quân qua những rặng đào
Ngọn lửa từ trong ruộng đất
Gặp mùa xuân dẫn lên cao


Mẫu Sơn 1978

Nguồn: Báo Tiền phong, số ngày 30-1-1979