Những gì em chưa kịp nói
để rồi xa
hoa trên bàn lặng nở

Hoa như người
một thuở
nhắn lời sang

Những gì không kịp nữa
hoa tàn

Vẫn lưu giữ đoá vàng trinh tiết
góc ấy
trên bàn tinh khiết

Câu thơ nào viết cho kịp
anh gọi mùa thu vang